دریاچه ارومیه

پورتال دریاچه ارومیه دانشگاه شریف

 

 

 

 

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/24 به پیشنهاد  وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد...

 

 

طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملي نجات دریاچه ارومیه در سال 1394

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus