دعوت به همکاری

بسمه تعالی

 

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب  معتمد محیط زیست انستیتو آب و انرژی در زمینه تصفیه آب و پساب کار آموز می پذیرد.

 

ازعلاقمندان خواهشمند است، رزومه خود را به  آدرس ایمیل و یا فاکس زیر ارسال نمایند.

 

ایمیل:    http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 werc@sharif.edu                                             فاکس:        http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus