معرفی سند ملی فناوری های راهبردی آب

سند ملی فناوری های راهبردی آب


امروزه حفاظت از آب، خاك و هوا نيازمند عزم ملي،منطقه‌اي و جهاني است. همگرائي در ايجاد و توسعه فناوري‌هاي مورد نياز در پاك­سازي محيط­هاي آلوده ، سرمايه­ گذاري در توسعه و اجراي فعاليتهاي هدفمند، مشاركت جمعي و فرا ملي در پاك­سازي محيط زيست و با تأكيد بر پاك­سازي سه عنصر آب، خاک و هوا از اولويت­هاي بشر امروز است. اين اقدام يك عزم جهاني را مي طلبد. كشور جمهوري اسلامي ايران با قرار گرفتن در نقطه استراتژيك خاورميانه در این عزم جهاني نقش كليدي را داشته و لذا مشاركت آن در توسعه فناوري‌هاي مورد نياز تلاش مضاعفي را مي­طلبد.

اهم اهداف کلان ستاد توسعه فناوري‌هاي آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست عبارتند از: ارتقاي نظام نوآوری، فناوری و علم (نفع) و توسعه فرهنگی و اجتماعي در به‌کارگیری فناوریهای روزآمد و بومی و توانمندسازی منابع انسانی در بخش آب، خاك و محیط زیست به‌منظورمدیریت و بهره برداری بهينه و بهرهمندی پایدار از منابع آب و خاك و بهبود محیط زیست مسلماً در تحقق اهداف، تلاش­ها وقتي مي‌تواند بهينه و موثر باشد كه داراي راهبردهاي مشخصی براي دستيابي به هدف باشد. از آنجا که موضوعات آّب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست موضوعات گسترده­ای بوده و در كشور دستگاه‌های اجرایی متعدّدي را به عنوان متولي دارد، هماهنگی بین این دستگاه‌ها مقدمه­ای ضروری برای هم افزايي و همگرايي در دستيابي به فناوري‌هاي مورد نياز و بکارگیری آن­ها می‌باشد.

برای دریافت فایل پیش نویس نهایی سند ملی فناوری راهبردی آب (سند اجمالی) اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل پیش نویس نهایی سند ملی فناوری راهبردی آب (سند میانی) اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل پیش نویس نهایی سند ملی فناوری راهبردی آب (سند تفصیلی) اینجا کلیک کنید

نقش سند فناوريهاي راهبردي آب در رفع چالشهاي بخش آب كشور

سند فناوريهاي راهبردي آب كشور با هدف ضرورت بومي سازي و به كارگيري فناوريهاي نوين براي رفع چالشهاي آب كشور توسط انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف و با نظارت و حمايت مالي ستاد توسعه فناوريهاي آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و تدوين شده است. بدين منظور اين سند با استفاده از مطالعات تطبيقي و بررسي منابع داخلي و بين المللي مرتبط، اجماع متخصصان، نخبگان و ذينفعان بخش آب تهيه شده كه در جايگاه خود يكي از معدود اسناد علمي و فناوري معتبر تهيه شده در كشور مي باشد.

برای مطالعه بیشر اینجا کلیک کنید.