نمایش محتوا

عنوان قرارداد

طرف قرارداد

سال شروع

آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شيرين‌‌‌‌‌‌‌‌كن MSF با ظرفيت 500 تن

بندر گناوه

دهه 60

آب شيرين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كن خورشيدي

بوشهر، بندرعباس، جزاير جنوب

دهه 60

لیزرهای پرقدرت ازت

دانشگاه صنعتی شریف

1370

تصفيه خانه كشتارگاه زياران

صنایع گوشت ایران

1375

پیش تصفيه پساب کارخانه قند مغان

كشت و صنعت مغان

1376

پیش تصفيه پساب کارخانه آب میوه مغانه

كشت و صنعت مغان

1376

سنسورهاي نوري و خازني

دانشگاه صنعتی شریف

1376

تصفيه خانه فاضلاب شهرك مسكوني مغان

كشت و صنعت مغان

1376

تصفيه خانه فاضلاب صنايع شير تهران

تصفيه خانه فاضلاب صنايع شير تهران

1377

تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي خراسان

شهركهاي صنعتي خراسان

1378

مطالعات پايلوتي تصفيه فاضلاب چرمشهر

شركت شهركهاي صنعتي تهران

1378

آبگرمكن خورشيدي با روشهاي مختلف

بوشهر، تهران

1378

تصفيه خانه فاضلاب كارخانه قند اصفهان

كارخانه قند اصفهان

1379

مدلسازي انتشار آلاينده هاي اتمسفري مجتمعهاي پتروشيمي

شركت ملي صنايع پتروشيمي

1379

طرح کاهش آلودگي سد لتيان

شرکت آب منطقه اي تهران

1380

مطالعات كيفي حوزه جاجرود و سد لتيان

سازمان آب منطقه اي تهران

1380

مطالعات كيفي حوزه آبريز جاجرود و سد لتيان

سازمان آب منطقه اي تهران

1380

طرح پژوهشي

شرکت سهامي مديريت منابع آب

1383

جداسازي کاتليستهاي مصرفي شزکت پتروشيمي و بازيافت اقتصادي و سازگار با محيط زيست

شرکت ملي پتروشيمي

1384

نظارت و بازرسي دوره بهره‌برداري طرح توسعه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

1385

تدوين طرح جامع بهبود وضعيت زيست محيطي (شماره 3211)

شرکت ملي صنايع مس ايران

1385

بررسي وضعيت و اندازه گيري آلاينده هاي اتمسفري (شماره 48137354)

شرکت فولاد مبارکه اصفهاي

1385

آزمايشهاي دوره اي واحد تصفيه خانه در شرکت پارس خودرو

شرکت پارس خودرو

1386

نمونه برداري، آزمايش تفسير نتايج خروجي تصفيه خانه فاضلاب شرکت ملي پخش و پالايش

شرکت پالايش نفت تهران

1386

انجام خدمات آزمايشگاهي جهت تحليل کيفيت آب سطحي در مطالعات ساماندهي آبهاي سطحي جنوب تهران

شرکت آب منطقه اي تهران

1386

بهينه سازي رويکرد کوتاه مدت تحقيقات در صنعت آب و فاضلاب

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

1386

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت ملاحظات زيست محيطي خط سراسري انتقال گاز (خط لوله سراسري پنجم)

شرکت مهندسي توسعه گاز ايران

1386

بررسي و برآورد سهم آلاينده هوا از منابع مختلف، تعيين شعاع تأثير و تعيين محل اسقرار پايش ذرات معلق هوا

شرکت فولاد خوزستان

1386

کنترل آلودگي دستگاههاي تخليه و بارگيري منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

1386

انجام آزمايشهاي کيفي آبهاي سطحي و زيرزميني سونگون (شماره 3337)

شرکت ملي صنايع مس ايران

1386

طرح جامع نمونه برداري و آناليز پارامترهاي زيست محيطي (شماره 3261)

شرکت ملي صنايع مس ايران

1386

مدلسازي آلودگي هوا در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

1387

نظارت و بازرسي از روند ملاحظات زيست محيطي پروزه احداث کارخانه NGL خارگ

شرکت نفت فلات قاره

1387

نظارت و بازرسي از روند ملاحظات زيست محيطي در طرح کارون 4 و راهکارهاي جايگزين کارون 3و 4

شرکت توسعه منابع آب ونيروي ايران

1387

بررس و تجزيه و تحليل دوره اي برنامه عملکرد تحقيقاتي شرکتهاي آب و فاضلاب و ارائه خدمات علمي

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

1387

بررسي و تعيين نيازهاي تحقيقاتي صنعت آب و فاضلاب در ابعاد ملي و استاني

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

1387

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت ملاحظات زيست محيطي طرح انتقال گاز به مناطق شرقي و جنوب شرقي (خط لوله

شرکت مهندسي توسعه گاز ايران

1387

بررسي علل کاهش کارآيي باتريهاي نيکل-کادميوم و ارائه راهکارهاي احياي آنها

شرکت ملي گاز ايران

1388

انجام عمليات نمونه برداري و پايش آلاينده هاي هوا و آب و فاضلاب درشرکت ايران غلتک

شرکت ايران غلتک

1388

استفاده از خروجي پساب به منظور تأمين آب جبراني برج خنک کننده پالايشگاه

شرکت پالايش نفت کرمانشاه

1388

انجام عمليات نمونه برداري و خدمات آزمايشگاهي و آناليز نمونه آب در دشت هومند- آبسرد

شرکت آب منطقه اي تهران

1388

نمونه برداري آلاينده هاي هوا از واحدهاي صنعتي حريم شهرداري شاهين شهر

شاهين شهر

1388

پروژه تحقيقاتي ساخت آزمايشي نوع جديد كمپرسور دنده اي

شركت فولاد خوزستان

1388

خدمات مشاوره مديريت و نظارت بر فعاليت هاي اصلاح الگوي مصرف آب

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

1388

خدمات نظارت و بازرسي زيست محيطي پروژه احياء مستقيم و فولاد سازي مجتمع فولاد اردکان(ارفع)

شرکت آهن و فولاد ارفع

1388

انجام خدمات نظارت و بازرسي زيست محيطي طرح خط لوله

شرکت پايندان

1388

نظارت و تهيه و تدوين گزارش نظارت و بازرسي از روند پيشرفت و رعايت مسائل و ملاحظات زيست محيطي در پروژه هاي خطوط لوله انتقال

شرکت مهندسي توسعه گاز ايران

1388

شناسايي و ارزيابي رنگهاي خودرو و تکنولوژي مورد استفاده

شرکت ايران خودرو

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي پره سر BOT

شرکت توليد برق پره سر مپنا

1389

انجام نمونه گيري و آزمايشات کيفي، حمل نمونه ها به آزمايشگاه و ارائه نتايج آزمايشات و تفسير آنها (مجتمع مس سونگون)

شرکت ملي صنايع مس

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي ساخت کارخانه سيمان مجد خواف

شرکت سيمان مجد خواف

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي طرح تعويض خط لوله "56 انتقال گاز کنگان - فراشبند

شرکت توسعه آب و گاز ايران

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي طرح توسعه زير سقفي شرکت فولاد آلياژي ايران

شرکت فولاد آلياژي ايران

1389

کنترل پساب خروجي تصفيه خانه جنوب تهران از نظر پارامترهاي تخم نماتد و فکال کلي فرم

شعبه شرکت خارجي واتک - واباگ

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي پروژه نيروگاه علي آباد گرگان

شرکت توليد نيروي آذرخش

1389

بررسي جامع وضعيت زيست محيطي مجتمع مس شهر بابک به منظور تأثير فعاليت ها بر محيط اطراف و ارائه پيشنهاد اصلاحي بهبود وضعيت

شرکت ملي صنايع مس

1389

نمونه برداري و انجام آزمايشات و ارائه نتايج بر اساس مقايسه با استاندارد سازمان محيط زيست

شرکت داروسازي اسوه

1389

ادامه انجام خدمات تهيه و تدوين گزارش و نظارت و بازرسي از روند پيشرفت و رعايت ملاحظات زيست محيطي پروژه خط انتقال گاز ترش 56 اينچ عسلويه - آغاجاري

شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي توسعه شهرک صنعتي شماره 2

شرکت شهرک هاي صنعتي استان آذربايجان غربي

1389

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي شهرک صنعتي شماره 3

شرکت شهرک هاي صنعتي استان آذربايجان غربي

1389

انجام خدمات زيست محيطي پايش، نظارت و مشاوره مورد نياز طرح هاي توسعه (سونگون و تفت)

شرکت ملي صنايع مس

1390

تدوين راهنماي انتخاب بهترين سامانه گندزدايي

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

1390

پايش زيست محيطي ذوب خاتون آباد و طراحي سيستم پايش و انجام پايش زيست محيطي ميدوک به منظور شناسايي منابع آلودگي و تعيين روند رو به بهبود وضعيت آلوگي در خاتون آباد و ميدوک

شرکت ملي صنايع مس

1390

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي فولاد اميرکبير خزر

فولاد اميرکبير خزر

1390

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي اسکله صادراتي ماهشهر

شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

1390

انجام خدمات پايش کيفي آب رودخانه کن در پنج ايستگاه

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

1390

مطالعه و پژوهش در خصوص ارزيابي اثرات تجمعي آلودگيهاي زيست محيطي منتشره از صنايع داخل و اطراف بر محيط داخل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس و ارائه پيشنهادات اصلاحي بهبود وضعيت

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

1390

مطالعه و پژوهش در خصوص روش¬هاي مرتفع نمودن اشکالات مکانيکي تجهيزات سيستم تخليه و بارگيري شرکت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس واقع در 13 کيلومتري شهر بندرعباس

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

1390

مطالعه و پژوهش در خصوص ارزيابي ميزان خطرات مواجهه کارکنان منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس با ميدانهاي الکترومغناطيسي و ارائه راهکارهاي کنترلي

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

1390

طرح جامع زيست محيطي شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

1391

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus