کاهش آلاینده های شیمیایی و بازیافت

اعلم الهدی ، علی اصغر

 

 

هسته پژوهشی (کاهش آلاينده هاي شيميايي و بازيافت)

محور پژوهشی (شناخت و ارائه راهکارهاي کاهش آلاينده ها و بازيافت ترکيبات با ارزش)

زمینه های تحقیقاتی (شيمي تجزيه، کيفيت آب و پساب، محيط زيست)

سجادی، سید علی اکبر

 

 

هسته پژوهشی (کاهش آلاينده هاي شيميايي و بازيافت)

محور پژوهشی (شناخت و ارائه راهکارهاي کاهش آلاينده ها و بازيافت ترکيبات با ارزش)

زمینه های تحقیقاتی (سنتز و آناليز ترکيبات معدني، سنتز و شناسايي کمپلکسهاي معدني، مطالعه مکانيسم هاي کمپلکسهاي مهم معدني، کاتالسيتهاي معدني- ساخت و بازيافت، بيوشيمي معدني)

نظري علوي، عليرضا

 

 

هسته پژوهشی (کاهش آلاينده هاي شيميايي و بازيافت)

محور پژوهشی (شناخت و ارائه راهکارهاي کاهش آلاينده ها و بازيافت ترکيبات با ارزش)

زمینه های تحقیقاتی (تصفيه آب و فاضلاب،بررسي معضلات محيط زيستي سدها و رودخانه ها، مدلسازي)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus