دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

 

احفادی، سکینه

 

 

 

فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: بهره برداری از تصفیه خانه نیشکر برای فاضلاب MDF در فصل تعطیل

 

اکبری، ایمان

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: بررسی کیفی آب سد باطله سنگان جهت بازیابی به سیستم صنعتی

 

ایرانی،  وحید

 

 

 

شاغل به تحصیل

عنوان پايان نامه: ارزیابی کارایی پیل سوختی میکروبی در حذف نیترات از آب شرب 

 

حسین زاده فخر، ماهان

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه:بررسي اثر مواد درهدايت الكتريكي  آب و محلول هاي الكتروليت

 

رضایی، وحید

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه:بررسی چرخه بازیافت فلزات سنگین Cd-Ni جهت ضایعات باتری­های کهنه و اثرات آنها بر محیط زیست

 
 

عاقل داشقاپو، بهنام

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه:مدیریت در پسماند کارخانهMDF  لوح سبز

 

عسکری بزایه، حسین     

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: پايش آب كندانس برگشتي وبهينه سازي آن جهت استفاده در بويلر شركت كشت و صنعت حكيم فارابي

 

محبی، جواد    

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: مطالعه شیمیایی و کاهش ضایعات قندی ملاس تولیدی در کارخانه شکر حکیم فارابی

 

محمدیان فرد، زیبا     

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: پایش عناصر شیمیایی و ناخالصی های شربت نیشکر و تاثیرات این مواد در میزان ضایعات تولید شکر خام در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی

 

مریمی گاوگانی، فاطمه

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: بررسی روش های بهینه سازی بهره برداری از واحد RO کشت وصنعت حکیم فارابی

 

مصری کلتپه، امیر      

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: مطالعه خصوصیات الکتریکی مایعات دو فازی با استفاده از سنسور خازنی

 

ملک نیا، سید آرش    

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: جداسازي وتصفيه روغن برش به روش الكتروكواگوليشن

 

مومنی، بهنام  

 
 
 
 
فارغ التحصیل

عنوان پايان نامه: بررسی اثر غلظت محلول ها با استفاده ازسنسورفیبرنوری

 

نیکوصفت، امید          

 
 
 
 
 
شاغل به تحصیل

عنوان پايان نامه: بررسی آزمایشگاهی نقش غشاهای مختلف در کارایی پیل سوختی میکروبی

 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus