تازه های نمک زدایی

1- MIT team invents efficient shockwave-based process for desalination of water - 2016

 (اختراع روش نوین نمک زدایی آب بر پایه shockwave)  

2- Desalination gets a graphene boost - 2016 

(تحقیق بر روی موادی جدید، برای نمک زدایی ارزان تر و کارآمدتر)

3- New technique may enable faster, more durable water filters - 2016

(تحقیقات جدید برای ساخت فیلترهای بادوام تر)

4- Study shows forward osmosis desalination not energy efficient - 2014

(نمک زدایی با روش اسمز مستقیم از لحاظ انرژی کارآمد نیست-نتایج تحقیقات پروفسور لاینهارد از دانشگاه MIT)

5- New water purification system could help slake the world’s thirst - 2016

(روشی نوین برای افزایش نرخ تبخیر در سیستمهای تقطیر خورشیدی)

6- Battery technology could charge up water desalination - 2016

(معرفی تکنولوژی جدید باتریهای آب شور)

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus