مقدمه

انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با هدف نمک زدایی آب شور و توسعه فناوری های مستقل در صنعت نمکزدایی، در سال 1346 تاسیس گردید. در راستای نیل به این اهداف تا سال 1363، این انستیتو دارای ردیف بودجه ی جداگانه در سازمان برنامه و بودجه سالیانه کشور بوده است. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای انستیتو آب وانرژی به علت خروج اکثر کارشناسان خارجی و فراهم شدن زمینه فعالیت برای متخصصان ایرانی وسعت بیشتری یافت.

اهم فعالیتهای انستیتو آب و انرژی در زمینه نمک زدایی عبارتند از:

1.         طراحی سیستم های آبگیری از دریا برای مصرف دستگاههای آب شیرین کن

2.         طرح و ساخت دستگاه آب شیرین کن 500 متر مکعبی در روز با سیستم (Multi-Stage Flash distillation) MSF

3.         مشاوره در مورد مسائل مختلف انواع دستگاههای آب شیرین کن

4.         مشاوره در کاربرد انرژی خورشیدی در تهیه آب شیرین کن و آب گرم مصرفی

5.         طرح و ساخت دستگاه آب شیرین کن MED (Multiple-Effect Distillation) چهار مرحله ای آزمایشی

    با توجه به این موارد، انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف از سال 1394 درصدد است تا با ایجاد گروه پژوهشی نمک زدایی و دیگر اقدامات به عمل آمده، ردیف بودجه انستیتو را در قانون برنامه و بودجه احیا نماید. علاوه بر این با جلب حمایت از ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری با فعالان حوزه نمک زدایی در داخل و خارج از کشور، نسبت به انجام وظایف ملی خود در حوزه علم و فناوری نمک زدایی هرچه بیشتر موفق و مثمر به ثمر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus