گروه پژوهشی گروه پژوهشی سامانه های آب شیرین کن- نمک زدایی

معرفی

اعضای گروه پژوهشی

پروژه های پژوهشی – کاربردی

  • عنوان پروژه: بررسی فنی – اقتصادی سامانه های نمک زدایی تقطیر چند مرحله ای تراکم بخاری و مقایسه اقتصادی آن با روش اسمزمعکوس بصورت موردی برای نیروگاه بخاری بندرعباس

مجری: دکتر بیژن رحیمی

همکاران: آقایان دکتر مجید عباسپور از دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر علی اصغر اعلم الهدی از انستیتو آب و انرژی

دانشجو: خانم عذرا ابوسلمان رضوانی

  • عنوان پروژه: طراحی فنی و آنالیز اقتصادی یک واحد نمک زدایی آب لب شور به روش اسمز معکوس با استفاده از خورشید برای باغات پسته در منطقه سیرجان

مجری: دکتر بیژن رحیمی

همکاران: آقایان دکتر فتح الله فرهادی از دانشکده مهندسی شیمی و دکتر علی اصغر اعلم الهدی از انستیتو آب و انرژی

دانشجو: آقای مهدی افضلی

  • عنوان پروژه: طراحی سیستم خانگی خورشیدی نمک‌زدایی آب لب شور زابل و مقایسه‌ی اقتصادی آن با سیستم تصفیه خانگی

مجری: دکتر بیژن رحیمی

همکاران: آقایان دکتر فتح الله فرهادی از دانشکده مهندسی شیمی و دکتر علی اصغر اعلم الهدی از انستیتو آب و انرژی

دانشجو: آقای وحید صوفی

  • عنوان پروژه: مدلسازی و تحلیل دینامیکی سامانه های نمک زدایی تقطیر چند مرحله ای تراکم بخاری

مجری: دکتر بیژن رحیمی (بخش پروسه نمک زدایی) – دکتر امین نوبختی (بخش تحلیل دینامیکی)

دانشجو: خانم الهام پولادی