هسته توسعه فناوری های نمک زدایی

هسته توسعه فناوری های نمک زدائی


تاریخچه : پس از ارائه و تایید پیش نویس سند ملی فناوری های راهبردی آب به ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تیرماه 1393  با در نظر گرفتن اولویت فناوری های استحصال و همچنین استفاده از آب های غیر متعارف لزوم توجه به استفاه از آب های شور و لب شور در کشور در کارگروه اب مطرح  و تشکیل هسته توسعه  فناوری های نمک زدایی توسط دبیر کارگروه آب  از سال 1393  و حمایت از برگزاری نشست های لازم برای شناسائی  اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ، متخصصین مجرب ، سرمایه گذاران بخش خصوصی ، بهره برداران ، مهندسین مشاور و پیمانکاران ساخت در اولویت قرار گرفت.

این هسته با شناسایی کلیه ذینفعان و ذیمدخلان این حوزه از جمله سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی، استادان دانشگاه، سازندگان، سرمایه گذاران و شرکت های مهندسین مشاور از طریق برگزاری چهار نشست رسمی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 94 نسبت به بررسی وضعیت موجود این فناوری و محصولات آن اقدام و نسبت به تکمیل اعضای این هسته با عضویت نمایندگان این بخش ها ابعاد توسعه این فناوری را در دستور کار قرارداده و با تشکیل جلسات لازم مشغول فعالیت می باشد.

فهرست نشست های برگزار شده به شرح زیر می باشد:

1- نشست هم اندیشی فناوری های کاهش شوری آب  در دانشگاه تهران

2-  نشست تخصصی نمک زدایی با استفاده از فناوری غشایی

3- فناوری نمکزدائی – آب شیرین کن ها 

4- چهار نشست در سال1394