معرفی کارگروه آب

از سال 1390 با مراجعه به ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش هایی برای ایجاد بستر مناسب انجام پژوهش های کاربردی مرتبط با فناوری های نمک زدایی آب انجام شده است و با امضای تفاهم نامه ای مابین دانشگاه و ستاد مذکور، هم اکنون دبیرخانه کارگروه آب این ستاد در انستیتو مستقر است و هسته نمک زدایی ذیل این کارگروه مشغول فعالیت است.

از نتایج اولیه این همکاری تدوین سند ملی فناوری های راهبردی آب می باشد، در سال 93 پیش‌نویس این سند تنظیم و تصویب شد. و در دي ماه سال 1394 در سایت مركز پژوهشهای مجلس شوراي اسلامي،  معاونت پژوهشهاي زيربنايي و امور توليدي جهت استفاده نمایندگان مجلس انتشار یافت. برگزاری چهار نشست با موضوع نمک زدایی آب با حضور کلیه ذینفعان و ذیمدخلان این حوزه از جمله سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی، استادان دانشگاه، سازندگان، سرمایه گذاران و مشاوران و عضویت نمایندگان آنها در هسته نمک زدایی از دیگر فعالیت های این هسته می باشد.