دوره کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

دانشکده شیمی با مشارکت انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف تعداد 14 دانشجوی کارشناسی ارشد  شیمی کاربردی را در سال 1390 پذیرش نموده و تعداد 9 دانشجوی دیگر در سال 1391 از طریق کنکور سراسری نیز پذیرفته و مشغول تحصیل هستند.

دانشجویان ورودی 90 در ترم پایان تحصیل خود هستند و اولین دوره فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد کاربردی با دفاع از پایان نامه های خود در تیرماه 92 را خواهیم داشت.

عناوینی از پایان نامه ها با ماهیت کاربردی، نیاز صنایع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شرح زیر است:

چهار عنوان در شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان

دو عنوان در شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره)

یک عنوان پایان نامه در شرکت سنگ معدن خواف، استان خراسان

از فارغ التحصیلان دانشکده که برای تعریف پایان نامه های کاربردی  نیاز صنایع و دستگاه های اجرائی کشور می توانند همکاری نمایند، انتظار داریم که در توسعه این همکاری با دانشگاه همکاری نمایند.