آدرس سمپوزیوم

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم سمپوزیوم نمک زدایی می رساند مکان این سمپوزیوم در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف به نشانی: تهران، طرشت شمالی، بلوار شهید تیموری، پلاک 180 می باشد.