خانه

  • دومین سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)

رویدادها

 ◊ ادامه نشست بخش پنل دومین سمپوزیوم در سازمان حفاظت محیط زیست 29 دی ماه 1397 ساعت 8:30 تا 11:30

دومین سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدائی آب دریا)”- 17 دی ماه 1397

برنامه سمپوزیوم  روز دوشنبه 17 دی ماه 1397

نشانی محل برگزاری دومین سمپوزیوم 17 دی ماه


گزارش اقدامات و فعالیت کارگروه ها و دبیرخانه


اولین سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)- 24 اردیبهشت97

فعالیت ها

برگزاری برنامه هفته پژوهش در انستیتو آب و انرژی- برنامه هفته پژوهش

 اخبار

آرشیو